19.04.2013-18.04.2014 aitas
Bornit Baltic OÜl põhivara
soetada Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse alustava ettevõtja
starditoetuse programm